van der vleuten leasing

Richtlijnen inname

Wat is acceptabel en wat niet?

Leaseauto’s die na contractbeëindiging weer bij Van der Vleuten Leasing worden ingeleverd, vertonen altijd enige mate van slijtage. Dat is niet meer dan normaal aangezien deze auto een aantal maanden tot een aantal jaren in gebruik is geweest. ‘Zo goed als nieuw’ bestaat dan niet en dat verwachten wij ook niet.

Acceptabele schade en onacceptabele schade

Bij Van der Vleuten Leasing maken we wel onderscheid tussen gebruikersschade (acceptabele schade) en schade (onacceptabele schade). Onder gebruikersschade valt alle slijtage of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van de auto verwacht kunnen worden. Deze beschadigingen komen voort uit normaal gebruik van de auto. Bij onacceptabele schades betreft het schade die van invloed is op de visuele staat van de auto en/of de functionaliteit. Het gaat om schade die niet toegerekend kan worden aan normaal gebruik of ouderdomsslijtage en van invloed is op de prijs die een eventuele koper bereid is te betalen.

Klik hier om de grenzen tussen acceptabele en onacceptabele schade te bekijken.